Heartfield Online

Nach der Sintflut - Ein Roman aus dem…, 1925
Book design
JH 232
Fischkutter H.F. 13, 1930
Original photomontages
JH 1420
Ein neues Jahr! , 1930
Original photomontages
JH 521
Treue um Treue Gruß vom Führer, 1934
Press
JH 5813
Oktober, 1930
Book design
JH 237
The Old and the Young, 1948
Drawings
JH 4299
Aufruf zum Eintritt als Freiwilliger…, 1918 (nach)
Photography
JH 5771
Sozialaristokraten, 1955
Drawings
JH 5976
Hurra der Panzerkreuzer A ist da, 1928
Press
JH 1237
Der braune Tod vor den Toren…, 1935
Original photomontages
JH 416
Paul Robeson Ausstellung zum 70.…, 1968
Other
JH 4061; JH 1972; JH 4060; JH 1970; JH 1971
ohne Titel [Blühender Baum], 1950-1968
Photography
JH 7156

Timeline Search

  • 300
  • 200
  • 100
1912: Berlin
1933: Prague
1938: London
1950: GDR