Heartfield Online

ohne Titel [Keramikdose mit Deckel], 1946 - 1949
Drawings
JH 4533
Man nennt mich Zimmermann, 1922
Book design
JH 371
Diagnose , 1935
Press
JH 5894
Weil er sich aufs Programm der NSDAP…, 1933
Original photomontages
JH 486
Alkohol, 1932
Book design
JH 228
La Belgique Invaincue, 1943
Original photomontages
JH 754
Red Air Ace, 1945
Original photomontages
JH 753
Zweierlei Welten - Zweierlei Rüstungen…, 1928
Press
JH 1673
Montserrat. Deutsches Theater/…, 1957
Other
JH 2028; JH 3996; JH 3995; JH 1146
IV. Deutscher Schriftstellerkongreß (…, 1955
Drawings
JH 2232
ohne Titel [Sophie Scholl], 1950 - 1968
Photography
JH 6708
ohne Titel [Wladimir Iljitsch Lenin], [1917 - 1933]
Photography
JH 6383

Timeline Search

  • 300
  • 200
  • 100
1912: Berlin
1933: Prague
1938: London
1950: GDR