Heartfield Online

Benütze Foto als Waffe!, 1929
Original photomontages
JH 430
Mein Freund , 1931
Photography
JH 3302
Bevor der Krieg euch fällt, muß er…, 1936
Press
JH 5210
Regard La Liberté conduit le peuple d`…, 1936
Press
JH 1239
Leidweg der Liebe, 1930
Book design
JH 2752
Im revolutionären Aufstieg die Wendung…, 1930
Other
JH 2937
Deutsche Naturgeschichte Metamorphose, 1934
Original photomontages
JH 516
Gedichte Band III 1930-1933 Lieder…, 1961
Book design
JH 4358
Denkmalsenthüllung (Adolf II…, 1934
Original photomontages
JH 868
Die Kassette, 1968
Photography
JH 3774
Die Weber, 1921
Drawings
JH 3327
Hamlet [Zimmer des Polonius, Schrank…, 1954
Drawings
JH 4807

Timeline Search

  • 300
  • 200
  • 100
1912: Berlin
1933: Prague
1938: London
1950: GDR